ТРИЧАСТИННА ФОРМА
- тип композиційної структури в європейській професійній музиці, який передбачає наявність трьох основних розділів твору, а також співвідношення цих розділів та їх структури. В Т.ф. другий розділ має контрастувати з першим, атретій повторювати перший.