ТРИХОРД
(від гр. tri - три і chorde - струна) - діатонічний звукоряд з трьох ступенів в межах терції або кварти.