ТРИЛОГІЯ
(від гр. trias - три і logos - слово) - твір з трьох завершених самостійних частин, які утворюють цілісність завдяки єдності задуму, а інколи спільності змісту і сюжету (напр., опера С.Танєєва 'Орестея', Т. Р.Вагнера “Кільце нібелунгів”, триптих сценічних кантат К.Орфа 'Карміна бурана', 'Катуллі карміна', 'Тріумф Афродити та ін.).