ТРИЗВОН
- церковна нотна безлінійна книга, яка з’явилась наприкінці XVI ст., і охоплювала служби деяких святих, що супроводжувались трьома дзвонами.