ТРЕМОЛО
(іт. tremolo - тремтячий) - 1. Швидке багаторазове повторення одного звуку на домрі, скрипці, литаврах та інших інструментах. 2. Швидке багаторазове чергування двох несуміжних звуків або акордів (див. Додаток VI).