ТРІОЛЬ
(від лат. tres - три) - особлива ритмічна фігура з трьох нот,що за тривалістю дорівнює двом нотам того ж написання; позначається цифрою 3 (див. Додаток XV).