ТКАНИНА МУЗИЧНА
- сукупність звукових елементів твору (в гомофонії - усіх голосів). Якщо поняття склад виражає принцип викладу, фактура - його художню реалізацію, то Т.м. - це позначення проміжної ланки. У монодійному та поліфонічному складі Т.м.співпадає з фактурою.