ТЕТРАХОРД
(від гр. tetra - четверта i chorde - струна) - чотири розташовані в діапазоні кварти ступені звукоряду. В кожній октаві єдва Т.: I, II, III, IV cтупені - нижній Т.; V, VI, VII, VIII cтупені - верхній Т.