ТЕТРАЛОГІЯ
(від гр. tetra - чотири і logos - слово) - цикл з чотирьох завершених самостійних творів, об’єднаних задумом, а інколи - змістом і сюжетом. Найбільш відома Т. - 'Кільце нібелунгів' Р.Вагнера.