ТЕСТ
(англ. test - система прийомів для випробовування та вимірювання психічних рис і властивостей людини, для чого застосовуються завдання стандартної форми, які сприяють виявленню схильності людини до певного виду діяльності, зокрема, музичної. Існують Т. здібностей, інтелекту, успішності та інші.