ТЕРЦКВАРТАКОРД
- друге обернення септакорду, де квінтовий тон, розташований знизу (бас) утворює з септимовим тоном інтервал терції, а з основним тоном - кварти. Позначається 4/3 або 3/4.