ТЕРЦДЕЦИМА
(від лат. tertia decima - тринадцята) - 1. Один із складених інтервалів, який охоплює 13 ступенів, його можна розглядати як сексту через октаву. Позначається цифрою 13. Мала Т.- інтервал, який має 10 тонів; велика Т. - 10 1/2 тонів; 2. Тринадцятий ступінь від того, що заданий.