ТЕРЦІЯ
(лат. tertia - третя) - 1. Один з основних інтервалів, який охоплює 3 ступеня. 2. Позначається цифрою 3. Велика Т. - інтервал, який має 2 тони; мала Т. - 1 1/2 - тони; зменшена Т. - 1 тон; збільшена Т. - 2 1/2 тони. 2. Третій ступінь від того, що заданий. 3. Те саме, що терцевий тон.