ТЕМПЕРАМЕНТ
(від лат. tempero - пропорційно змішувати) - індивідуально - типологічна характеристика психофізіологічних якостей людини, які виявляються в силі, інтенсивності, швидкості, динамічної своєрідності та врівноваженості перебігу процесів. Т. зумовлюється типом нервової системи і відбивається на всіх сторонах психічного життя та рухової сфери людини, зокрема, на її музичній діяльності. За характером вияву розрізняють такі основні типи Т.: сангвінік - сильний врівноважений рухливий тип; флегматик - сильний врівноважений інертний тип; холерик - сильний неврівноважений рухливий тип; меланхолік - слабкий гальмівний тип. У 'чистому' вигляді вияви Т. практично неможливі, проте нормою є домінування певного типу Т. Цю якість слід враховувати у музичному навчанні та сценічній діяльності кожного митця.