ТЕМП
(від лат. temрus - час) - швидкість розгортання музичної тканини твору, яке визначається числом метричних долей в процесі виконання музики за одиницю часу. Точний розмір Т. визначається за допомогою метроному, а основний Т. твору - за допомогою спеціальних термінів італійською мовою (див. Додаток ХІ). Назви Т. також визначають характер руху (allegro, vivo, vivace, adagio, largo, мoderato,andante і т.д.). Серед словесних вказівок є позначення змін Т.: поступового уповільнення (rallentando, ritardando і т. ін.), прискорення(accelerando, stringendo і т. ін.) тощо. В джазовій музиці застосовуються терміни англійською мовою: fast-швидко, medium-помірно, slow - повільно, double time - вдвічи швидше, half tlme - вдвічи повільніше.Протягом усієї джазової п’єси звичайно витримується єдиний проголошений Т.