ТЕМА
(від гр. thema - те, що є основою) - музична побудова, якавиражає основну думку твору або його частини, визначаючи неповторність втілення художньо-емоційого образу. Т. є матеріалом для подальшої розробки та розвитку. Великі форми (соната, симфонія і т.д.) включають декілька тем, що зумовлено необхідністю співставлення і розвитку кількох музичних образів. В джазовій музиці яктематичний матеріал застосовується фольклор афро-американськихнегрів та інших народів, мелодії популярних пісень і танців, а такожоригінальні Т. джазових музикантів.