ТЕКСТОЛОГІЯ МУЗИЧНА
(від лат. textus - тканина, зв’язок і гр.logos - слово) - наукова галузь, яка вивчає рукописи, прижиттєві видання, документи митців тощо з метою встановлення автентичності текстів для дослідження та публікації.