ТЕЗАУРУС
(від гр. thesauros - скарб) - сукупність знань, які нагромаджені людиною в процесі пізнання та відображають обсяг і якість понятійної та діяльнісної інформації в певній галузі, зокрема, мистецькій. В музичному Т. завдяки появі нових знань постійно відбуваються якісні зміни, поглиблюється та розширюється сфера Т.