ТЕАТРАЛЬНА МУЗИКА
- вокальна та інструментальна музика дотеатральних вистав, яка сприяє створенню певної емоційної атмосфери, розкриттю ідеї п’єси, єдності та цілісності спектаклю, посиленню художньо-емоційного впливу вистави на глядачів.