ТЕ ДЕУМ
(від лат. 'Те Deum laudamus' - 'Тебе, Бога, хвалимо') - католицький гімн для хору, який з XVI cт. набув вигляду поліфонічного мотету в творчості І.Вальтера, Л.Зенфля, О.Лассо, Д.Ортиса та інших. У XVIII ст. Т.д. набув класичного вигляду в творах Г.Генделя, Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Г.Шютца, Ж.Б.Люллі та ін., а також Г.Берліоза, А.Веделя, О.Архангельського, М.Римського-Корсакова, Ф.Ліста, Дж.Верді, А.Дворжака та ін.