ТВОРЧІСТЬ МУЗИЧНА
- 1. Створення якісно нового (твору, виконання, дослідження) в будь-якій галузі музичного мистецтва, що віддзеркалює в образно-неповторній формі сутнісні риси дійсності. Т.м.передбачає наявність відповідних здібностей чи таланту, емоційності, фахової майстерності, освіченості, життєвого досвіду, художньої уяви, натхнення, а також концентрації думки, волі та систематичної праці. Т.м. може мати також вигляд імпровізації. 2. Сукупність музичних творів певного автора (напр., Л.В.Бетховена, В.А.Моцарта,Д.Верді, М.Лисенка, Б.Лятошинського та ін.) або певної галузі музики (оперна Т., камерна Т., пісенна Т. і т.д.).