ТАНЦЮВАЛЬНА МУЗИКА
- 1. Музика, призначена для супроводу танців, а також похідні від неї музичні твори, що не призначені для танців і мають самостійну художню цінність. Характерні ознаки Т.м. зумовили її використання в інших музичних жанрах Й.С.Бахом, Г.Ф.Генделем, Л.В.Бетховеном, В.А.Моцартом, Г.Берліозом, Е.Грігом, Ф.Шопеном, А.Дворжаком, О.Скрябіним, К.Дебюсі, М.Лисенком, С.Рахманіновим, Г.Малером, І.Стравінським, Д.Шостаковичем, П.Чайковським та ін. 2. Легка музика, що супроводжує популярні побутові танці. Для Т.м. характерні чіткий ритм, специфічний для кожного танцю темп. Т.м. в ХХ ст. набула величезної популярності, зумовленої розвитком засобів масової комунікації, її комерційні напрямки є складником масової культури.