ТАЛЬЯ
(від лат.talea - лозина, кілок) - в ізоритмічному мотеті XIV -XV ст. така ритмічна структура, яка остинатно повторюється в будь-якому голосі, найчастіше тенорі.