ТАЛА
(інд.) - принцип метроритмічної організації індійської класичної музики, заснований на багаторазовому повторенні метроритмічного циклу - аварта. Кожний Т. пов’язаний з певним емоційним станом людини - расою.