ТІРОЛЬЄН
(авст. tirolien - тірольський) - 1. Жвава тридольна піснятанець, подібна до лендлеру чи вальсу. Виконується в манері йодль.2. Назва балетних номерів та п’єс, що імітують танці альпійських горців.