СЦЕНА
(лат. scaena - площина) - 1. Місце для театральної вистави.2. Частина вистави, об’єднана певною сюжетною думкою та складом дійових осіб.