СУТАРТІНЕ
(від лит. sutarti - перебувати у злагоді, співати злагоджено) - литовські народні багатоголосні пісні поліфонічного складу. С. виконували під час робочого обряду, супроводжуючи рухи ритмічним співом. Найдавніші С. - епічні, пізніші - ліричні. Види С. - двяінес (двоє виконавців), тряінес (троє), кятурінес (четверо). За співвідношенням голосів С. поділяються на монодійний, гетерофонічний, канонічний та контрастний типи. Для С. характерною є велика кількість секунд, що надає їм, як і давнім українським народним пісням, наспівності та інтонаційної простоти. С. використовували литовські композитори С.Вайнюнас, Б.Дваріонас, Ю.Юзелюнас та ін.