СУБМОТИВ
(від лат. sub - під і мотив) - найменша частина мотиву, яка може бути виокремлена, і має елементарну смислову і образну самостійність, повторюючись як мотив.