СУБМЕДІАНТА
(від лат.sub - під і медіанта) - 1. Шостий ступінь мажорного або мінорного ладу, який позначається римською цифрою VI або буквою D, поряд з S - один з головних неустоїв тональності, що знаходиться на кварту нижче тоніки. 2. В гармонії - назва тризвуку, побудованого на VI ступені ладу.