СУБДОМІНАНТА
(лат. sub - під і домінанта) - 1. Четвертий ступінь мажорного або мінорного ладу, який позначається цифрою V або латинською буквою S, поряд з D один з головних неустоїв тональності, який знаходиться на квінту нижче тоніки. 2. В гармонії - назва тризвуку, побудованого на IV ступені ладу.