СУБАКОРД
(від лат.sub-під і акорд) - частина поліакорду (зокрема, двозвуччя), яка окремо може виконувати функцію акорду. Взаємодія С. утворює нові гармонічні відносини, які відсутні в кожному окремому С.