СТРУННИЙ КВАРТЕТ
- 1. Найбільш поширений вид камерного ансамблю, до складу якого входять чотири інструменти (дві скрипки, альт і віолончель) 2. Твір у формі сонатного циклу для чотирьохструнних інструментів.