СТРОКА
- 1. В знаменному співі вказівка щодо умовного звуковисотного рівня знамен у певному гласі, хоча висотне положення С. для кожного гласу не визначено. 2. Структурна одиниця у піснеспівах знаменного співу, її головними ознаками є: наявність однієї або кількох мелодико - графічних формул (поспівка, фіта, лице), ритмічне продовження останніх звуків (подобен). За місцем С. бувають початкові, серединні, передкінцеві та кінцеві. 3. Співацька партія в строчному співі.