СТРЕТА
(від іт. stringere - стискувати, скорочувати) - 1. Виклад поліфонічної теми фуги у вигляді простої або канонічної імітації, коли тема вступає в наступному голосі ще до її закінчення в попередньому (як в каноні). 2. Заключний епізод музичного твору (концерту) або його частини (фінал картини або дії в опері), які виконуються в стрімкому темпі (напр.,С. Манріко з опери 'Трубадур' Д.Верді). 3. Прискорення темпу в заключному розділі інструментального твору (напр., Presto в коді фіналу 5 симфонії Л.В.Бетховена).