СТРІЙ
в музиці - 1. Співвідношення звуків за висотою, викладене в математичному вигляді (чистий стрій, піфагорів стрій, темперований стрій). 2.Частота коливань, яка вважається еталоном для визначення висотного положення звучання співацького голосу або музичного інструмента. Наприкінці ХІХ ст. таким еталоном вважається С. а1 - 440 коливань за секунду(гц), в ХХ ст. відбулось підвищення цієї межі до 445 – 450 гц. 3. Спосіб настроювання струн або конструкції звуковидобувного механізму на інструменті (квінтовий С. скрипкової родини, хроматичний С. баяна, натуральний С. валторни тощо). 4. С. транспонуючих інструментів - співвідношення між написанням до(С) і реальним звучанням цієї ноти на інструменті (див. Додаток XIII). 5. С. оркестру, ансамблю або хору - ступінь висотної відповідності звучання голосів або музичних інструментів, зафіксованого в нотах, як загалом, так і між голосами та інструментами (напр.,'чистий' С., 'фальшивий' С.) 6. Те ж, що тональність.