СТИЛІЗАЦІЯ
(від гр .stylos - паличка для писання) - 1. Зумисне відтворення типових рис музичного стилю певної епохи, національно-етнічної приналежності, композиторів іншої творчої орієнтації тощо.2. Музичний твір, який наслідує або пародіює певний стиль (напр., 'Рапсодія на теми Паганіні' С.Рахманінова, пастораль 'Щирая пастушка' з опери 'Пікова дама' П.Чайковського та ін.).