СТАРОФРАНЦУЗЬКИЙ КЛЮЧ
- один з ключів групи соль, якийпозначає, що нота соль першої октави (g1) знаходиться на першійлінійці нотного стану (див. Додаток IIІ).