СТАРОВИННА ДВОЧАСТИННА ФОРМА
- одна з найбільш поширених в XVII - XVIII ст. інструментальних форм, яка складається з двох частин, які не мають контрастів, тематично неодноріднаі має формулу тонального плану T-D-S-T. С.д.ф. - попередниця старовинної та класичної сонатної форми, а також простих форм.