СТАНДАРТ
(англ. standard - норма, зразок, мірило) - 1. Тридцятидвотактові пісні, що поділяються на восьмитактові періоди (ААВА). Пісні С. ввійшли у практику джазового виконавства і використовуються як теми для імпровізацій. 2. Зразок, який є вихідним для порівняння з ним інших об’єктів. 3. С. в освіті - система основних параметрів, які вважаються за державну норму освіченості та визначає мінімум змісту навчального предмету і рівня підготовки учнів з нього.