СТІЙКІ СТУПЕНІ ЛАДУ
- звуки ладу, на яких можна завершувати музичний рух. Найбільш стійкими в мажоро-мінорній системіє 1 ступінь (тоніка), а також ІІІ (верхня медіанта) і V (домінанта)ступені.