СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНЕ
- специфічний вид духовно-практичноїдіяльності, який не обмежується актом сприйняття (перцепції), послідовно включаючи найвищий рівень осягнення виражально - смислового змісту музики і водночас реалізуючись у формі почуттів, асоціативному мисленні, тобто є синтетичною психофізіологічноюдіяльністю, яка піддається формуванню та розвитку в перебігу процесі опанування педагогіки С.м