СПОРІДНЕНІСТЬ ТОНАЛЬНОСТЕЙ
- співвідношення двох тональностей, яке визначається кількістю і значенням спільних акордів(тобто тих, що складають звуки, спільні для обох тональностей).В мажоро-мінорній системі ладів С.т. має три ступеня: перший - тональності, де тонічні тризвуки належать до спільних акордів. Кожна тональність має шість тональностей першого ступеня спорідненості (дві - того ж ладу і чотири - протилежного; напр., для C-dur- G-dur, F-dur; d-moll, e-moll, a-moll, f-moll; для c-moll - g-moll, f-moll;Es-dur, As-dur, B-dur, G-dur); другий - тональності, в яких є хоча б один спільний тризвук (крім тонічного). Кожна тональність має 11 тональностей другого ступеня спорідненості ( вісім - того ж ладу ітри - протилежного; напр., для C-dur - B-dur, D-dur, Es-dur, As-dur,Des-dur, A-dur, E-dur, H-dur; g-moll, h-moll, b-moll); третій - тональності, де немає жодного спільного тризвуку. Кожна тональність має поять тональностей третього ступеня спорідненості (одну - того жладу і чотири - протилежного; напр., для C-dur - Fis-dur; fis-moll, cis-moll, gis-moll, dis-moll; для c-moll - fis-moll; Fis-dur, H-dur, E-dur,A-dur).