СПІЛКУВАННЯ
- суб’єкт - суб’єктні стосунки людей з метою обміну думками, почуттями, переживаннями, звичками, способами поведінки, інформацією, а також задоволення потреби особистості в співчутті, підтримці, солідарності, дружбі, належності та ін. С. є необхідною умовою формування, існування, розвитку та змінювання особистості.