СПІВЗВУЧЧЯ
- одночасне звучання кількох звуків. Основні видиС.: а) унісон - одночасне звучання кількох звуків однієї висоти; б) інтервал - одночасне звучання двох звуків різної висоти; в) акорд -одночасне звучання трьох або більше звуків різної висоти.