СОПА
(від іт. Zoppa - кульгавий) - 1. Народний італійський танець з характерним синкопованим ритмом, що нагадує ритм жиги. 2. Позначення синкопованого ритму, яке застосовувалось в Італії XVII ст.(див. Ломбардський ритм).