СОНАТНИЙ ЦИКЛ
, сонатна циклічна форма - така форма музичного твору, яка складається з трьох або чотирьох частин, деперша викладається в сонатній формі. Тричастинний С.ц. притаманний концерту і складається з сонатного алегро, повільної середньої частини і фіналу. Чотиричастинний С.ц. характерний для симфонії, сонати, тріо, квартетів та інших сонатно - симфонічних циклів і має таку побудову: І частина - сонатна форма або сонатне алегро; ІІ частина - анданте або адажіо (в ній застосовується складна тричастинна форма, варіації та ін.); ІІІ частина - менует або скерцо, складна тричастинна форма; ІV частина - фінал - сонатна форма, рондо і т.д. В С.ц. зустрічається перестановка середніх частин: ІІ частина - скерцо, ІІІ частина - анданте.