СОЛЬ-БЕМОЛЬ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої єсоль-бемоль (те саме, що Ges-dur). Має шість бемолів біля ключа(сі-, мі-, ля-, ре-, соль-, до-бемоль). Енгармонічно дорівнює фа-дієзмажору. СОЛЬ-ДІЄЗ МІНОР - мінорна тональність, тонікою якої є соль-дієз (те саме, що gis-moll). Має 5 дієзів біля ключа (фа-, до-, соль-,ре-, ля-дієз).