СОЛЬМІЗАЦІЯ
(іт. solmisazione, від назв соль і мі) - перехід з одного умовного звукоряду в інший. 1. Система складових назв звуків, запропонована в ХІ ст. Гвідо д’Ареццо (ut, re, mi, fa, sol, la,si). 2. Спів з складовим називанням звуків: а) абсолютна С. - співз називанням нот (сольфеджіо): б) відносна С. - спів з називаннямумовних складів, які закріплюються за кожним ступенем звукоряду, незалежно від його абсолютної висоти. 3. Ритмічне називання нот без співу.