СОЛЬ МАЖОР
- мажорна тональність, тонікою якої є нота соль(те саме, що G-dur). Має один дієз біля ключа (фа-дієз).