СОЛІСТ
(від лат. solus - один, єдиний) - 1. Виконавець музичного твору для одного голосу або інструменту. 2. Співак - виконавець самостійної партії в опері, ораторії, кантаті, ансамблі, хорі та іншихтворах з одночасним звучанням супроводу. 3. Інструменталіст - виконавець твору для одного інструменту (скрипки, фортепіано, труби,арфи, віолончелі тощо) з супроводом або без нього.